For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Bakgrunn

Hvem står bak Xpolar

Xpolar er et felles selskap og prosjekt, som One World og One Voice samarbeider om. Selskapet er etablert med bakgrunn i økt etterspørsel etter mer autentiske kurs i bruken av CIM. Gjennom lokasjonen i Longyearbyen på Svalbard, ligger forholdene godt til rette, året gjennom, for gode øvingsforhold.

Vår erfaring er at betydningen av å trene er stor, spesielt når det kommer til tema og fagområder som er krevende å håndtere. Uønskede hendelser og kriser inneholder gjerne en porsjon stress, usikkerhet, tidspress, og klare forventninger til håndtering.

 

Vi har også erfart at det å trene og øve realistisk og helhetlig er viktig for den enkeltes læringsutbytte og evne til å overføre kunnskap fra én type situasjon til et bredt spekter av krevende situasjoner. Dette henger sammen med at mange av de vi har øvet og trent sammen med, har gitt tydelige tilbakemeldinger på at realistisk øving og trening er motiverende, og motivasjon er en viktig komponent i et godt læringsutbytte.

 

Vi mener også at en viktig del av det å øve realistisk, har elementer av reell risiko i seg. Det å oppleve reell risiko skaper en ekstra dimensjon av realisme inn i øvingen, samtidig som det setter en riktig «nerve» inn i øvingen. Samtidig er det viktig at denne reelle risikoen kan håndteres, slik at vi ikke utsetter noens liv og helse i fare. Ved å legge øvingen til Svalbard og områdene rundt Longyearbyen, vil vi kunne ivareta alle disse elementene. Det er mulig å trene realistisk, fordi lokalsamfunnet er lite, oversiktlig men samtidig komplett. Det er mulig å ta inn elementer av reell risiko gjennom skredfare, fare for nedkjøling, og fare for isbjørn, samtidig som vi har gjennom vårt opplegg god kunnskap om hvordan håndtere dette uten å sette noens liv i fare.

 

Dette har vært bakgrunnen for at vi har valgt å etablere egnede fasiliteter og et tilpasset øvingsopplegg i dette området. I tillegg oppnår vi den tilleggsdimensjonen at hver enkelt deltaker har like forutsetninger og øver innenfor de samme rammer, ute av kontoret og de kjente omgivelsene.