For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Ekstreme forhold – ekstrem læring

Ekstreme forhold - ekstrem læring

Xpolar er et unikt kurstilbud hvor du får øvet alle aspekter av praktisk krisehåndtering.

 

 

Få steder byr på mer ekstreme forhold og utfordringer for beredskap og krisehåndtering enn Svalbard. Sårbar natur, ekstreme værforhold, enorme avstander og lite infrastruktur er noen av utfordringene for selskapene som har virksomhet her og deres beredskapsarbeid.

 

Gjennom et samarbeid med tre lokale bedrifter, kan Xpolar tilby et unikt kurstilbud hvor du får innsikt i risikovurdering, beredskap og krisehåndtering for virksomheter i dette ekstreme miljøet. Våre samarbeidspartnerne har unik kompetanse på å forholde seg til risiko og bygge beredskap for å kunne håndtere situasjoner i arktiske strøk. En kompetanse og erfaring du kan ta del i og overføre til egen virksomhet.

 

Som deltager på Xpolars kurs får du i tillegg til å høste av disse bedriftenes unike beredskapserfaring, en mulighet til selv å oppleve krisehåndtering fra innsiden i en fullskala øvelse. Du deltar i forberedelse og gjennomføring av en turoperasjon i Arktis, med risikovurdering og beredskap for bedriften. Du får også prøvd deg som medlem av krisestaben og arbeidet med nivådelt krisehåndtering under realistiske forhold på skadested og i ledelsen, og får trent med planer og verktøy for å løse oppgavene.

 

Etter øvelsen går våre erfarne instruktører gjennom håndteringen, der det er anledning til å reflektere over overføringsverdi til egen virksomhet.

 

Xpolar gir deg en innsikt i og erfaring fra risikovurdering, beredskap og krisehåndtering det er umulig å lese seg til. En erfaring så nært opp til en reell hendelse som mulig, men med støtteapparat og erfarne instruktører som veiledere.

 

Våre instruktører har årelang fartstid og erfaring fra beredskapsarbeid i store virksomheter, fra politiet og redningsetatene.

 

Kursinnhold:

 • Sikkerhet og kvalitetsfremmende tiltak
 • Restrisiko og beredskap
 • Nivådelt krisehåndtering
 • Krisehåndteringsmetodikk
 • Praktisk ansatt-, kunde- og pårørendehåndtering
 • Planer og verktøy

 

Praktisk øvelse i:

 • Risikoanalyse
 • Planlegging og gjennomføring av sikker turoperasjon i Arktis
 • Søk og redningsoperasjon i felt (1.linje)
 • Stabsøvelse og strategisk krisehåndtering (2.- og 3.linje)
 • Krisekommunikasjon

Vil du vite mer? Se og hør opptak av webinar fra 25. januar som tar deg gjennom konseptet.