For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Xpolar er et unikt kurstilbud på Svalbard hvor du får øvet alle aspekter i praktisk krisehåndtering. Kanskje finner du svar på noen av spørsmålene dine her. Har du andre eller flere spørsmål - ta kontakt.

 

 

Må jeg kunne å bruke CIM for å delta?

Nei. Under beredskapsøvelsen benyttes CIM som verktøy, men alle deltagere får nødvendig opplæring i bruk av verktøyet.

 

Hvilke forkunnskaper kreves for å delta?

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper. Kurset og består av i alt tre deler: Et elæringskurs i beredskap og krisehåndtering i forkant, et intensivt praktisk treningsopplegg på Svalbard over tre døgn, samt et avsluttende elæringskurs i etterkant. Alle kursbolkene må være gjennomført for å få kursbevis.

 

Hvem er dette kurset beregnet på?

Alle som har en rolle i egen organisasjons krisehåndtering, enten det er privat eller offentlig virksomhet, kommuner og offentlig administrasjon, og som ønsker mer kunnskap om beredskapsarbeid.

 

Hvorfor holdes kurset på Svalbard?

Ved å legge øvingen til Svalbard og områdene rundt Longyearbyen, kan vi tilby unike beredskapskurs, der hver enkelt deltaker har like forutsetninger og øver innenfor de samme rammer, ute av kontoret og de kjente omgivelsene. Arktis byr på elementer av reell risiko gjennom skredfare, fare for nedkjøling, og fare for isbjørn. Gjennom lokasjonen i Longyearbyen og samarbeidet med lokale bedrifter på Svalbard, ligger forholdene derfor godt til rette, året gjennom, for gode øvingsforhold.

 

Se også: Hvorfor Svalbard?

 

Får jeg kursbevis?

Ja, Xpolars beredskapskurs består av i alt tre deler: Et elæringskurs i beredskap og krisehåndtering i forkant, et intensivt praktisk treningsopplegg på Svalbard over tre døgn, samt et avsluttende elæringskurs i etterkant. Alle kursbolkene må være gjennomført for å få kursbevis.

 

Hva lærer jeg?

Gjennom et samarbeid med tre lokale bedrifter, kan Xpolar tilby et unikt kurstilbud hvor du får innsikt i risikovurdering, beredskap og krisehåndtering for virksomheter i dette ekstreme miljøet. En innsikt og erfaring du kan overføre til egen virksomhet. Våre samarbeidspartnerne har unik kompetanse på å forholde seg til risiko og bygge beredskap for å kunne håndtere situasjoner i arktiske strøk.

 

Se også: Ekstreme forhold - ekstrem læring

 

Hva er forskjellen på Xpolar og andre beredskapskurs?

Xpolar gir deg en innsikt i og erfaring fra risikovurdering, beredskap og krisehåndtering det er umulig å lese seg til. En erfaring så nært opp til en reell hendelse som mulig, men med støtteapparat og erfarne instruktører som veiledere.

 

 

Må jeg stille med eget utsyr

Nei, Xpolar utstyrer deg med alt nødvendig utstyr, både for operasjoner i felt og stabsarbeid.

 

Hvem er instruktører?

Våre instruktører har årelang fartstid og erfaring fra beredskapsarbeid i store virksomheter, fra politiet og redningsetatene.

 

Mer informasjon?


Få tilgang til opptak av webinar, hvor konseptet gås igjennom. Ta gjerne kontakt ved spørsmål!